گروه بونو

راهنمای عصاره گیری قهوه

همانطور که می دانید عوامل زیادی بر عصاره گیری و طعم نهایی یک فنجان قهوه تاثیر می گذارند. برخی از این عوامل به هنگام دم آوری، تاثیر خود را نشان می دهند. عواملی همچون اندازه درجه آسیاب قهوه، میزان سابه قهوه،...

تحلیل نمودار برشت قهوه

در این پست به بیان اصول تجزیه و تحلیل پروفایل برشت می پردازیم و مفاهیم و محاسبات اصلی که بخشی از آزمون برشتکاری پیشرفته در سیستم دیپلم قهوه SCAE می باشد را معرفی می کنیم. پروفایل برشت نمودارهایی است که رشد دما...

۷ مرحله برای بهبود درک چشایی قهوه

مدت مطالعه: ۷ دقیقه برخی افراد آنقدر خوش شانس هستند که قدرت چشایی خاصی دارند. این دسته از افراد به راحتی می توانند میوه های هسته دار خاص را در یک فنجان قهوه تشخیص دهند و یا به واسطه طعم و مزه، نقص آن را نام...

کدام قهوۀ سرد دم، شناوری یا قطره ای؟

برای دم آوری قهوه به روش سرد دم دو روش شناوری و قطره ای مرسوم است. در اینجا به مقایسه این دو روش از لحاظ دم آوری پرداخته و مزایا و معایب هر یک را بررسی می کنیم و همچنین به بررسی میزان کافئین هر روش می پردازیم.

گردونه چشیدن قهوه

با گردونه چشیدن قهوه می توانید با تشکیل هر یک از طعم های موجود در درک حسی قهوه، آشنا شوید.

ما را دنبال کنید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.