برگزاری مسابقات مرتبط با قهوه

گروه بونو برگزار کننده کلیه مسابقات تخصصی نوشیدنی ها و قهوه در مشهد میباشد

برگزاری مسابقات تخصصی قهوه

مسابقات تخصصی قهوه علاوه بر سرگرمی و تفریح و یادگیری انگیزه علاقمندان قهوه را برای افزایش دانش مرتبط با قهوه افزایش می دهد.

اهداف برگزاری مسابقات

ترویج فرهنگ قهوه نوشی، افزایش دانش عمومی، تفریح و سرگرمی

تاریخ برگزاری مسابقات

به زودی اعلام میگردد