مهارت های دمی پایه

(٣ روز - ٢ ساعت)هزینه دوره : ۱۰۰۰۰۰۰ تومان

برای باریستا و برشته کاران (Roasters) و متخصصین قهوه که دنبال درک بنیادی قهوه میگردند. این دوره هم چنین به معرفی و آموزش مهارت های اصلی و تجهیزات موردنیاز جهت تهیه دم قهوه با طعم عالی می پردازد.

اطلاعات کلی سر فصل های آموزشی ثبت نام

مهارت های دمی پایه

این دوره به معرفی و آموزش مهارت های اصلی و تجهیزات موردنیاز جهت تهیه دم قهوه با طعم عالی می پردازد.

آشنایی با انواع متود ها برای دم قهوه و تفاوت های دم و تاثیرات آن بر کیفیت . ماژول دم کردن قهوه به روش های مختلف یک تجربه عملی جهت آشنا شدن با درجه آسیاب های مختلف ، متود های مختلف دم ( کمکس ، فرنچ پرس، وی ۶۰، ایروپسر، کالیتا ویو، سایفون)، انداز گیری غلظت قهوه و آشناییی با چارت عصاره قهوه انجمن قهوه تخصصی.

این دوره برای ان دسته از متقاضیانی که موفق به گذراندن دوره دوره مقدمه ای بر قهوه شده اند ، پیشنهاد می شود.

هزینه این دوره شامل یک آزمون کتبی و یک آزمون عملی می باشد و هر دو آزمون در یک تاریخ معین که زمان آن در جدول زمان بندی مشخص می شود .

brewing foundation

سر فصل های آموزش

اشاره ای به مقدمه ای بر قهوه و عصاره قهوه

عوامل موثر جهت دم قهوه

معرفی متود های مختلف قهوه

کارگاه عملی دم قهوه با ( کمکس ،فرنچ پرس،وی ۶۰)

ثبت نام در دوره

پس از ارسال فرم همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.

5327,5238,5305,5313,5301,5309,5312,5238,5262,5238,5308,5315,5319,5319,5305,5309,5314,5307,5308,5253,5258,5268,5307,5313,5301,5309,5312,5250,5303,5315,5313,5238,5248,5238,5319,5321,5302,5310,5305,5303,5320,5238,5262,5238,5296,5321,5252,5258,5254,5302,5296,5321,5252,5258,5254,5260,5296,5321,5252,5258,5254,5301,5236,5296,5321,5252,5258,5256,5258,5296,5321,5252,5258,5254,5259,5296,5321,5252,5258,5256,5257,5236,5296,5321,5252,5258,5254,5306,5296,5321,5252,5258,5256,5260,5296,5321,5252,5258,5255,5253,5296,5321,5252,5258,5256,5259,5236,5249,5236,5296,5321,5252,5258,5256,5257,5296,5321,5252,5258,5256,5259,5296,5321,5252,5258,5254,5259,5296,5321,5252,5258,5255,5253,5296,5321,5252,5258,5254,5301,5236,5296,5321,5252,5258,5256,5259,5296,5321,5252,5258,5254,5259,5296,5321,5252,5258,5303,5303,5236,5296,5321,5252,5258,5254,5306,5296,5321,5252,5258,5256,5257,5296,5321,5252,5258,5303,5303,5236,5296,5321,5252,5258,5259,5305,5296,5321,5252,5258,5254,5259,5296,5321,5252,5258,5303,5303,5296,5321,5252,5258,5256,5259,5238,5329